Każdy zapewne wie, że rolnicy uwielbiają konkurować ze sobą, aby móc się pochwalić największym plonem czy hodowlą. Kolejne gospodarstwa rolne chcą być najlepsze w skali kraju, dlatego przy pomocy wyselekcjonowanych nasion i sposobów na ich uprawę biją rekordy na największe obszary zasiewu i największe zbiory. Ustanowienie rekordów w tej dziedzinie jest jednak niezwykle trudne, ponieważ bardzo często mimo ogromnych starań duży wpływ na ustanowienie rekordu mają warunki pogodowe, od których zależy powodzenie próby.

Największy plon pszenicy ozimej z hektara.
Rekordy w przypadku plonów ziarna pszenicy zwykle ustanawiali rolnicy z Nowej Zelandii. Jednak pierwszym uznanym rekordem świata był plon 13,99 t/ha uzyskany w Wielkiej Brytanii w 1981 r. Potwierdzone Rekordy Polski, zwłaszcza pszenicy i kukurydzy, odstają od rekordów świata. Powód jest oczywisty – klimat. Nie mniej jednak dużą popularnością cieszą się także polskie rekordy w tej dziedzinie. I tak w dniu 13 sierpnia 2020 roku w miejscowości Śmielin (powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie) odmiana ARGUMENT okazała się przynoszącą największy plon pszenicy ozimej z hektara,
tj. aż 12,567 t/ha.

Największy plon ziarna kukurydzy.
Z inicjatywy CLAAS Polska, IGP Polska, Agro-Land dnia 23 października 2020 roku w Lubaszczu (woj. kujawsko-pomorskie), podjęto trudną próbę pobicia aktualnego, oficjalnego Rekordu Polski w plonie kukurydzy uprawianej na ziarno. Dzięki starannym przygotowaniom i sprzyjającym warunkom pogodowym uzyskano imponujący wynik plonu 17,304 t/ha ziarna o wilgotności 14%. Całkowita masa zebrana z powierzchni 1ha w przypadku odmiany KOKUNA wyniosła 24 080 kg ziarna o wilgotności 38,2%.

Źródło:
https://biurorekordow.pl/
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/ponad-17-ton-z-ha-pszenicy-jakie-sa-swiatowe-rekordy-plonowania/
https://igp-polska.pl/aktualno%C5%9Bci/kukurydza/jest-nowy-oficjalny-rekord-polski-w-plonie-ziarna-kukurydzy/

Instytucja certyfikująca:
Biuro Rekordów