Pisaliśmy już Wam o rekordach, jakie ustanowiono w ramach promowania akcji profilaktycznych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zagadnienie to cieszy się ogromną popularnością, a także to – o czy już również Wam pisaliśmy – że warto promować wszelkie inicjatywy, które upowszechniają wiedzę na temat akcji profilaktycznych, postanowiliśmy uzupełnić naszą i Waszą wiedzę na ten temat. Przeczytajcie sami.

Najniżej przeprowadzona lekcja resuscytacji.
17 października 2022 roku w Kłodawie odbyła się próba ustanowienia Rekordu Polski na najniżej przeprowadzoną lekcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja została zorganizowana z okazji obchodów Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca. Celem wydarzenia było także promowanie ratownictwa medycznego i numeru ratunkowego 112. Próba odbyła się na głębokości 600 metrów p.p.m., w komorze Podziemnej Trasy Turystycznej w Kopalni Soli „Kłodawa”. Do udziału w wydarzeniu zaproszono 112 uczestników. W 28 punktach resuscytacji krążeniowo-oddechowej 4-osobowe grupy, naprzemienne, utrzymywały pracę serca fantomu w ciągu 30 minut w sekwencji 100/120 uciśnięć na minutę.

Najwięcej osób z różową wstążką.
15 października 2019 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie podjęto oficjalną próbę ustanowienia Rekordu Polski na najwięcej osób z różową wstążką, która jest symbolem walki z rakiem piersi. W próbie bicia rekordu wzięło udział 944 uczestników. Rekord ustanowiono w ramach XV Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia na Rynku Staromiejskim w Stargardzie.

Najwięcej osób myjących ręce.
23 czerwca 2018 roku w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia fabryki Essity w Oławie pod Wrocławiem podczas pikniku firmowego zorganizowanego dla pracowników i ich rodzin ustanowiono polski rekord na największą liczbę osób myjących ręce. W próbie wzięły udział 273 osoby, które w przygotowanych miskach z wodą myły starannie ręce mydłem.

Źródło: Biuro Rekordów | pacjent.gov.pl

Organizacja certyfikująca: Biuro Rekordów | Takoala Sp. z o.o.